Distribisyon bokit ak pwodwi pou lave men nan kad prevansyon kont kowonaviris la

+

Distribisyon bokit ak pwodwi pou lave men nan kad prevansyon kont kowonaviris la e nou te fe sansibilizasyon pou moun nan zòn Delmas anba nèt ak nan Saint-Martin. Ann respekte règ igyèn yo pou konbat kovid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *